OVER DIT PROJECT

Dit renovatieproject was een oude woning waarrond een nieuwe gevelsteen gezet is.

GEBRUIKTE PRODUCTEN